Zákonná úprava předávání dokumentace

23.04.2019 10:39

Vzhledem k tomu, že opět chodí nově registrovaní pacienti s kompletní dokumentací od předchozího PL/PLDD, rádi bychom vás informovali o výkladu právního oddělení České lékařské komory k manipulaci s dokumentací.

Registrující lékař je povinen uchovávat originál dokumentace (10 let) a nesmí jej nikomu zapůjčit (mimo OSSZ, soud, PČR), natož vydat. Neplatí tedy okřídlené, že "mám na "svou" dokumentaci nárok". Pacient má právo na pořízení kopie. Zasláním  originálu vaší dokumentace jinému lékaři nebo vydáním pacientovi dochází dle ČLK k závažnému porušení zákona. Lékař je naopak ze zákona povinen do 30 dnů od písemné žádosti zhotovit výpis  z dokumentace se všemi informacemi (výsledky vyšetření, kopie propouštěcích zpráv a podobně), které jsou potřeba  k plynulému pokračování péče o pacienta.
Nově registrující lékař tedy z logiky zákona musí považovat jakoukoliv dokumentaci od jiného lékaře za její kopii a může s ní naložit podle svého uvážení, tedy i skartovat (tzn nemá povinnost uchovávat donesenou několikakilogramovou dokumentaci 60 letého pacienta od jeho narození). 

—————

Zpět