Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní/ výstupní prohlídka pro zaměstnání - 500Kč

Zbrojní průkaz - 500Kč

Řidičský průkaz - 500Kč

- vyšetření řidičů nad 60 let věku - 350Kč

Profesní průkazy (řidiči z povolání, svářeči...) - 300Kč

Předoperační vyšetření (vyžádané zákroky, např. plastika) - 500Kč

Zdravotní průkaz - 200Kč

Výpis z dokumentace - 200Kč

Potvrzení ke studiu - 150Kč

Kopie zdravotní dokumentace pro nelékařské účely - 1 stránka á 7Kč

Protilátky COVID 19 - 600 Kč

Náhradní hlášení pracovní neschopnosti - 50 Kč

Testování na chřipku A/B - 50Kč