Ceník služeb nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní/ výstupní prohlídka pro zaměstnání - 500Kč

Zbrojní průkaz - 500Kč

Řidičský průkaz - 500Kč

- vyšetření řidičů nad 60 let věku - 250Kč

Profesní průkazy (řidiči z povolání, svářeči...) - 300Kč

Předoperační vyšetření (vyžádané zákroky, např. plastika) - 500Kč

Zdravotní průkaz - 150Kč

Potvrzení ke studiu - 100Kč

Kopie zdravotní dokumentace pro nelékařské účely - 1 stránka á 5Kč