Přenos streptokokových nákaz

16.07.2013 13:03

Reaguji na narůstající počet rodinných příslušníků dětí trpících angínami, kteří se na doporučení dětských praktických lékařů někdy dost intenzívně dožadují výtěrů z krku „na streptokoka“, někteří rovnou antibiotické léčby. Dle medicíny založené na důkazech NENÍ kultivace krku u bezpříznakových rodinných příslušníků indikována. Ve zdravé populaci je vysoké procento bezpříznakových nosičů různých typů streptokoků (u dětí až 30%!), u dlouhodobého nosičství je možnost nákazy druhé osoby zanedbatelná, a k průkazu, zda se jedná o totožného mikroba, by bylo nutné doplnit velice složité dovyšetření. Zjednodušeně - když máme  v krku streptokoka, vůbec to neznamená, že náš příbuzný má streptokoka totožného nebo že jej můžeme nakazit. Problematikou se zabývá Státní zdravotní ústav v Praze a nejvyšší autorita "přes streptokoky" -  MUDr.Kozáková z Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy. Dle jejího vyjádření jsou kultivace u bezpříznakových jedinců naprosto neodůvodněné a případné podávání ATB jako postup poškozující pacienta!

V případě, že se jedná o nebezpečný druh (invazívní) streptokokové infekce, tato podléhá povinnému hlášení a pokyn ke kultivaci potenciálních bacilonosičů vydává příslušná hygienická stanice, nikoliv dětský lékař.

Prosím tedy, abyste tuto informaci vzali v potaz, s tím, že pokud budete chtít „mít jistotu“, kultivaci si můžete uhradit (116 Kč).

Velice děkuji a přeji příjemné prožití prázdnin.

—————

Zpět