Aktuální stav ordinace

07.02.2017 20:49

Vzhledem k množícím se zaručeným informacím o našem působení ve Dvoře Králové (smrt a/nebo dlouhodobý pobyt v nemocnici, působení v Afghánistánu a v Africe, prodej ordinace a podobně), bychom vás rádi informovali o skutečné situaci. V lednu 2017 jsme prodali ordinaci v Hořicích, z toho důvodu jsme museli založit nové s.r.o. (a proto nyní podepisujete nové registrační lístky). Ordinace ve Dvoře stále je a bude i nadále naše. T.č. nám vypomáhá MUDr. Attlová do té doby, než začne opět ordinovat MUDr. Stoszková (cca od března až dubna), která je t.č. doma s dítětem. Od července u nás bude opět stážovat MUDr. Buček. MUDr. Stoszek pracuje na zkrácený úvazek ve Stromu života v Lázních Bělohrad.

—————

Zpět